divendres, 3 d’abril de 2015

Que tots siguin U, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que ells també siguin U.