dijous, 31 de març de 2016

I un cop més, la rendició succeeix. 
Deixar de discutir amb la Realitat.
Cau l'egoisme i, poc a poc, es fa la llum. 

La boira s'ha escampat.

No sé què ha estat primer, si la rendició, 

o la caiguda de l'ego o la llum.  

Però tot ha quedat en ordre.