dilluns, 24 de novembre de 2008

Quan era jovenet volia entendre l’Univers.
Per això vaig estudiar Física.
Després em conformava amb entendre’m a mi mateix.
Per això vaig començar a meditar.
Ara em conformo amb entendre el meu cos.
Per això practico zazen.