dimarts, 3 de febrer de 2009

Ja sé que és aquest petit individu qui vol millorar, qui vol arribar a ser bo, qui vol arribar a ‘ser perfecte’, qui vol arribar a ser sant, qui es vol alliberar, qui és vol il·luminar,
per la pràctica de la Via.

Però Jo, què puc fer sinó deixar-lo fer?