dijous, 1 de maig de 2014

Aquest pas que ara mateix fem és l'ùnica pràctica, que inclou totes les pràctiques, i de la mateixa manera, són totes les pràctiques que fem amb l'ùnica pràctica.

No arribem mitjançant la pràctica al satori: la pràctica ÉS el satori. Cada un dels passos que es fan són el fitó.

El satori etern només apareix en la pràctica d'aquest moment precís.