divendres, 31 de gener de 2014

Aquest matí hi torna a haver proximitat. 
Novament, res m'és aliè, ni res em pertany. 
Aquell egoisme desbocat ja no hi és.