dijous, 11 de desembre de 2014

El Zen és aprendre a veure aquelles coses que de tan properes no les veiem mai.